Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2010

puciek
puciek
Chcę żebyś mnie chciał.
Chcę żebyś mnie potrzebował.
Chcę żebyś słyszał to co mówię.
Chcę być Twoją obsesją.

October 24 2010

puciek
1616 0754 390
puciek
Któregoś dnia rzucę to wszystko i wyjdę rano niby po chleb.
— Dżem
Reposted fromlugola lugola viacarre carre
puciek
wszystkie moje misie mają męskie imiona.
Reposted fromzabka zabka
puciek
Kobiety mają siłę, która zadziwia mężczyzn. Uśmiechają się, kiedy chcą krzyczeć, śpiewają - kiedy chcą płakać, płaczą - kiedy są szczęśliwe i smieją się - kiedy są zdenerwowane
— facebookowe cytaty :)
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viainyou inyou
puciek
że zwyczajnie sobie nie radzę, nie umiem, nie potrafię, że najbardziej czuję się sobą, gdy zamykam się w szafie.
— plagiat199
Reposted fromnatioszka natioszka vialubie-lato lubie-lato
puciek
Czasem żałuję, że nie jestem palaczką. Wypaliłabym teraz 3 paczki papierosów... Zawsze to jakieś zajęcie...
Reposted frommsz msz viazabka zabka
puciek
1364 b78b 390
Reposted fromkaterkarlo katerkarlo

October 21 2010

puciek
Podczas tych nocy czas się zatrzymywał. Nie było ani przeszłości, ani przyszłości, ani najmniejszego niebezpieczeństwa. Rodzaj wieczności wyzwalał żywe istoty. Jakiś błogostan w którym chciałoby się zniknąć na zawsze.
— Zimowa Róża - Christian Signol
Reposted bygriber griber

October 16 2010

puciek
kobiety od razu wiedzą, czy chcą zerżnąć, zabić czy wyjść za mąż za faceta..
— Unknown
Reposted fromszarawy szarawy viakillingmesoftly killingmesoftly
puciek
tropią mnie zwiadowcy,
węszą myśliwskie psy,
jak dziką zwierzynę,
co kruszeje żywcem.
Zastawiałeś sidła,
zmieniłeś zasady gry,
zablokowałeś drogi,
zaryglowałeś drzwi.
— Monika Brodka "Granda" <3
puciek
"kobieta" pochodzi z toksańskiego dialektu od słowa conbitta, co dosłownie znaczy "istota lubiąca się przytulać".
— jan miodek
Reposted fromtola tola viabookinistka bookinistka
puciek
5784 312e 390
Reposted frombookinistka bookinistka
puciek
0858 aeae 390
Reposted fromkattrina kattrina
puciek
I teraz na każdym kroku będę sobie udowadniać, że nie porzuciłam kurewstwa`
— AS
Reposted fromscar scar
puciek

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.
— Paulo Coelho
Reposted fromfrixi frixi
puciek
1258 73ae 390
Reposted frombettyy89 bettyy89
puciek
wzruszam ramionami. coraz częściej.

oddaliliśmy się od siebie o ponad sto poranków popołudni wieczorów
spędzanych oddzielnie
to gorsze niż kilometry. 
— dekodery-i-anteny.blogspot.com wraz z późniejszymi poprawkami
puciek
Reposted fromgranini granini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl